55 Yıldır Çeliğin Hayat Bulduğu Yer
Köklü geçmişimizle geleceği çelikten inşa etmeye devam edeceğiz.
Ar-Ge ve İnovasyon

Türkiye Çelik Sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi.
Yaklaşık 12.000
Mutlu Çalışan
Sürdürülebilir
Kalkınma için Çelik
Sürdürülebilir Endeksi
Erdemir ve İsdemir BİST Sürdürülebilir Endeksi’nde yer alma başarısını bu sene de sürdürdü.
Avrupa'da
Söz Sahibi
AB-28’in 4.
Dünyanın 46.
Büyük Çelik Üreticisi
Çınar Gibi Köklü
Çelik Kadar Güçlüyüz
2020 Entegre Faaliyet Raporu yayınlandı.
8,3 Milyon Ton
Üretim
Ortak Geleceğimiz İçin
Birlikte üretiyoruz.
Birlikte büyüyoruz.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000